زیتکس

فیلـتر

نمایش دادن همه 12 نتیجه

 • 137,500 تومان

  دتکتور حرارت ثابت زیتکس مدل zi-h 715

 • 159,500 تومان

  دتکتور دود فتوالکتریک زیتکس مدل zi-s 820

 • 139,500 تومان

  دتکتور دود فتوالکتریک زیتکس مدل zi-s 815

 • 3,300,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هجده زون زیتکس مدل zx-1800-18

 • 3,170,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف شانزده زون زیتکس مدل zx-1800-16

 • 3,040,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف چهارده زون زیتکس مدل zx-1800-14

 • 2,910,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف دوازده زون زیتکس مدل zx-1800-12

 • 2,780,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف ده زون زیتکس مدل zx-1800-10

 • 2,650,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف هشت زون زیتکس مدل zx-1800-8

 • 2,520,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف شش زون زیتکس مدل zx-1800-6

 • 2,390,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف چهار زون زیتکس مدل zx-1800-4

 • 2,260,000 تومان

  مرکز کنترل اعلام حریق متعارف دو زون زیتکس مدل zx-1800-2