دتکتور حرارت

فیلـتر

نمایش دادن همه 9 نتیجه

دتکتور حرارت

دتکتور یا به بیان دیگر آشکارساز اعلام حریق، یکی از قسمتهای اصلی سیستم اعلام حریق است. در یک سیستم اعلام حریق، بدون وجود یک دتکتور ، عملکرد کلی سیستم مختل می شود و نمی توان از سیستم استفاده کرد.

نقش دتکتور اعلام حریق چیست

دتکتور یا آشکارساز اعلام حریق، قسمتی از سیستم اعلام حریق است که بصورت دائم و در هر لحظه در حال نظارت بر محیطی است که تحت پوشش خود دارد. این نظارت به منظور پیدا کردن علائم حریق و پس از آن ارسال هشدار برای مرکز کنترل اعلام حریق است.

در واقع آشکارساز اعلام حریق نقش شناساگر علائمی را دارد که منجر به آتش سوزی خواهند شد. مواردی مانند دود غلیظ، گرما و حرارت، گازهای ناشی از سوختن مانند کربن مونو اکسید و همچنین گازهای قابل سوختن مانند گاز شهری و متان.

دتکتور حرارت چگونه کار می کند؟

دتکتورها انواع گوناگونی دارند که هر کدام از انها بسته به نوع خود، عملکرد داخلی خاصی دارند. برای مثال دتکتور حرارت یکی از این نوع آشکارساز اعلام حریق است. اما در قسمت خارجی و نتیجه ، همه دتکتورها عملکردی تقریبا مشابه دارند. این بدین معناست که خروجی آنها به یک شکل برای مرکز کنترل ارسال می شود.

در مرکز کنترل بصورت لحظه ای وضعیت دتکتورها و مدار آنها بررسی می شود. در این شبکه، هنکامی که یک آشکارساز عوامل حریق را شناسایی کرد، جریانی را سمت مرکز کنترل اعلام حریق ارسال می نماد. مرکز کنترل پس از دریافت جریان و بررسی آن جهت جلوگیری از وقوع آلارم کاذب، نتیجه گیزی کرده و در صورت نیاز آژیر و فلاشرهای تصل به مرکز کنترل را فعال می نماید.

عماکرد داخلی دتکتور حرارت ثابت و افزایشی

همانطور که در بالا گفتیم، دتکتورها در قسمت خروجی عملکرد مشابهی دارند. یعنی در صورتی که عوامل آتش را شناسایی نمایند، سریعا مرکز کنترل را در جریان این موضوع قرار می دهند.

دتکتور حرارت یکی از انواع آشکارساز اعلام حریق است که در مدار داخلی خود دارای سنسورهایی است که به حرارت حساسیت دارند و با رسیدن دمای محیط به مقدار خاصی، جریان را برقرار می نمایند. از انواع دیگر دتکتور، دتکتور دود ، دتکتور گاز و دتکتور حرارت افزایشی است.

دتکتور حرارت افزایشی نیز نوعی دتکتور حرارتی است که عملکرد داخلی آن با نوع حرارتی ثابت تفاوت هایی دارد و نسبت به تغییرات ناگهانی دما نیز حساس است. د حالی که دتکتور حرارت ثابت به تغییرات ناگهانی حساس نیست.

محسط مناسب برای استفاده از دتکتور حرارت ثابت در محیط هایی مانند آشپزخانه و دتکتور حرارت افزایشسی نیز مناسب برای پارکینگ است.

اطلاعات بیشتر ...